020-5775333
previous | next

Vierwindenstraat 70 AMSTERDAM

Save property
This apartment is under option

Description

**************English version below***************

Het begane grond appartement is gelegen op een fantastische dorpslocatie in het hart van Amsterdam op het kindvriendelijke Realeneiland, naast het Prinseneiland en dichtbij de Jordaan en het Westerdok.
Een prachtig verstilt gebied, vol dynamiek en historie in het buffergebied van de door UNESCO tot wereldmonument benoemde grachtengordel. Geen verkeer, geen lawaai en veel schone lucht.
Kortom een plek om geboren te worden, een plek om te leven en een plek om oud te worden.

Het voormalige pakhuis is oorspronkelijk gebouwd om papier in op te slaan. In de 80'er jaren zijn de bedrijfsruimten in het pand verbouwd tot meerdere woningen met inpandige werkruimte. Dit appartement is in 2016 geheel gerenoveerd en gemoderniseerd.


Indeling;
Gezamenlijke entree op straat niveau, entree tot de woning, direct rechts het toilet en links de meterkast, doorlopend komt u in de woonkamer met grote openslaande deuren naar de (gemeenschappelijke) buitenruimte. De moderne badkamer is voorzien van een wastafel en douche. De slaapkamer is direct achter de badkamer gelegen en is voorzien van een mechanische ventilatie. De middag en avondzon komt hier vol naar binnen toe en tevens kijkt u over het water van de Zoutkeetsgracht uit.
De moderne open L-vormige keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur o.a vaatwasser, combi-oven .
De originele zware houten vloer/plafond balken zijn grotendeels nog aanwezig en geeft dit appartement een stoer uiterlijk.


Locatie;
De omgeving Realeneiland is een echt eiland ín het centrum van Amsterdam; met drie bruggen (drieharingen brug ligt op 150 meter afstand) is het verbonden met het Prinseneiland, Bickerseiland en de Zeeheldenbuurt. De vierwindendwarsstraat ligt haaks op de Vierwindenstraat en vormen samen de windroos.

Het Realeneiland vormt samen met het Bickerseiland en het Prinseneiland de 'Westelijke Eilanden". Eeuwenlang werden hier schepen gebouwd en allerlei hieraan verwante ambachten bedreven. Tegenwoordig is het door zijn besloten ligging een van de gewildste, rustigste en meest sfeervolle buurten in het centrum van Amsterdam. Water, scheepjes, kunstenaars, ateliers, groen, straatjes zonder stoepen en vrijwel zonder verkeer, maken de buurt tot een oase van poëtische rust. De bewoners waarderen dat en hebben er veel voor over die sfeer te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De Haarlemmerdijk en - straat bevinden zich, evenals de Jordaan, op loopafstand. Daar zijn winkels, markten met een grote verscheidenheid in aanbod, van de dagelijkse levensbehoeften tot luxe artikelen. En een internationale variëteit aan uitstekende restaurants, gezellige cafés, en zelfs een van de mooiste oude bioscopen van Amsterdam. Ook op loopafstand zijn haltes van tram en bussen met uitstekende verbindingen, o.a. naar het nabij gelegen Centraal Station.

Bijzonderheden;

* Gelegen aan de Zoutkeetsgracht.
* Goed op de zon gelegen en veel ramen in de zij- en achtergevel.
* Gelegen op gemeentelijke erfpachtgrond, canon vooruitbetaald tot 31-12-2035, AB van 1966 zijn van toepassing.
* Plafondhoogte van 3,57 m1!
* Openslaande deuren naar de (gemeenschappelijke) buitenruimte.Let op!
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Wij doen ons uiterste best de juiste oppervlakte te berekenen en zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Doch willen wij benadrukken dat aan enig verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte geen rechten kunnen worden ontleend.


The ground floor apartment is located in a fantastic village location in the heart of Amsterdam on the child-friendly Realeneiland, next to the Prinseneiland and close to the Jordaan and the Westerdok.
A beautiful quiet area, full of dynamism and history in the buffer zone of the canals listed by UNESCO as world monument. No traffic, no noise and lots of clean air.
In short, a place to be born, a place to live and a place to grow old.

The former warehouse was originally built to store paper. In the 1980s, the business premises in the building were converted into multiple dwellings with an indoor workspace. This apartment was completely renovated and modernized in 2016.


Layout;
Communal entrance at street level, entrance to the house, directly to the toilet and left the meter cupboard, continuously you enter the living room with large doors to the (common) outdoor space. The modern bathroom has a sink and shower. The bedroom is located directly behind the bathroom and is equipped with mechanical ventilation. The afternoon and evening sun comes full in here and you also overlook the water of the Zoutkeetsgracht.
The modern open L-shaped kitchen is equipped with various appliances.
The original heavy wooden floor beams are largely still present and gives this apartment a cool appearance.


Location;
Area information Realeneiland is a real island in the center of Amsterdam; with three bridges (drie-haringen bridge is 150 meters away) it is connected to the Prinseneiland, Bickerseiland and the Zeeheldenbuurt. The Vierwindendwarsstraat is at right angles to the Vierwindenstraat and together form the compass rose.

Together with the Bickerseiland and the Prinseneiland, the Realeneiland is the 'Western Islands', where for centuries ships were built and all sorts of related crafts were practiced.Today it is, due to its private location, one of the most sought after, quietest and most atmospheric neighborhoods in the center of Amsterdam. Water, boats, artists, workshops, greenery, streets without pavements and virtually no traffic, make the neighborhood an oasis of poetic tranquility, and the residents appreciate that and have a lot to do with maintaining that atmosphere and, where possible, improving it. Haarlemmerdijk and street are, just like the Jordaan, within walking distance where there are shops, markets with a wide variety of offerings, from daily necessities to luxury items, and an international variety of excellent restaurants, cozy cafés, and even one of the Amsterdam's most beautiful old cinemas, and tram and bus stops with excellent links are also within walking distance. among others to the nearby Central Station.

Particularities;

* Located on the Zoutkeetsgracht.
* Well located on the sun and many windows in the side and rear facade.
* Located on municipal leasehold land, canon prepaid until 31-12-2035, AB of 1966 are applicable.
* Ceiling height of 3.57 m1!
* Opening doors to the (common) outdoor space.Pay attention!
The usable area has been calculated in accordance with the industry-standard NEN2580 standard. The surface area can therefore differ from comparable buildings and / or old references. This has mainly to do with this (new) calculation method. We do our best to calculate the correct area and support as much as possible by placing floor plans with dimensions. However, we would like to emphasize that no rights can be derived from any difference between the specified and the actual size.
Read full description

Features

Transfer

Status
under option
Accepting (an offer or contract)
Immediately

Construction

Type of house/apartment
Apartment
Construction type
Existing property
Year of construction
-1906
Roof covering
flat roof
Roof material
bituminous roofing

Surface Area and Volume

Usage area Living
60 m²
Other indoor space
1 m²
Building-related outside
1 m²
External storage space
1 m²
Gross volume
232 m³

Layout

Total number of rooms
2
Number of bedrooms
1
Number of bathrooms
1
Facilities bathroom
Shower, Washbasin
Facilities
mechanical ventilation system, TV cable

Energy

insulation
double glazing
Heating type
boiler
Hot water
boiler
Type boiler
remeha
Boiler year
2014
Property boiler
Freehold property

Land registry details

Municipality
Amsterdam
Section
M
Index number
9
Lot
6358
Ownership structure
Leasehold

Outside Area

Location
On a quiet road, By a waterway, In town or city centre, In a residential neighbourhood, Unobstructed views
Garden type
City/town
Garden
Regular, west, 4 x 3 m
Surface area
12 m²
Accessible via back
yes

Parking

Type of parking
Public parking
View all features

All photos

Nearby

Share this property