previous | next

Trompenburgstraat 103 winkel AMSTERDAM

Save property
This commercial property is rented

Description

Deze winkelruimte is gelegen op de begane grond op de kruising van twee straten in de rivierenbuurt namelijk de Gaaspstraat en de Trompenburgstraat. Het ligt in een goed deel van de buurt. Doordat de ruimte op de hoek ligt van twee straten heeft het een mooi tweezijdig aanzicht en uitzicht.
Het object is uitermate geschikt voor een lunchroom!Bereikbaarheid

Per openbaar vervoer is het object te bereiken doormiddel van nabijgelegen tramhaltes met de bijbehorende busverbindingen. De tramlijn 12, 62 en 65 hebben een halte op de Vrijheidslaan ongeveer 500 meter van het object.

Eigen vervoer:

Vanwege de gunstige ligging aan de doorgaande weg President Kennedylaan en de Rijnstraat is het object goed te bereiken per eigen vervoer.

Oppervlakte
Circa 60 m² winkelruimte.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt in casco staat opgeleverd.

Huurprijs
€ 1.750,00 per maand, te vermeerderen met BTW.

Parkeren
Parkeren op de openbare weg.

Servicekosten
Geen. Gas en elektra dienen door huurder aangevraagd en betaald te worden.

Omzetbelasting
Huurder verklaart dat hij voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties verricht. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.


Huurtermijn
5 jaar + 5 jaar. In overleg met verhuurder zijn afwijkende huurperioden bespreekbaar.


Huurbetaling
Huur per maand vooruit.

Zekerheidstelling
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een bankgarantie stellen bij een erkende Nederlandse bankinstelling, ter grootte van drie maanden huur.

Huurprijsindexering
Voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks, conform het verloop van de prijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst
Op basis van de standaard huurovereenkomst van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (ROZ-model 2003), eventueel aangevuld met specifieke verhuurders voorwaarden.

Onder-/overmaat
Onder dan wel overmaat van het metrage zal nimmer kunnen leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten van bijkomende leveringen en diensten tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlengingen hiervan.

Huurprijsaanpassing
Verhuurder heeft het recht om na een huurperiode van 5 jaar toetsing en aanpassing van de huurprijs te verlangen en vervolgens steeds na een periode van tenminste 5 jaar na de laatste huurprijsaanpassing aan de markt. Partijen zullen elkaar 3 maanden voor afloop van een huurtermijn schriftelijk berichten omtrent de gebruikmaking van de mogelijkheid de huurprijs te herzien.

Voorbehoud
Definitieve goedkeuring eigenaar.
Read full description

Features

Transfer

Status
rented
VAT charged
yes
Condition service costs
per sqm per year
Accepting (an offer or contract)
By mutual agreement

Construction

Type of property
Retail space
Type
Building with retail space
Construction type
Existing property
Possible function (s)
Others, Retail space

Surface Area and Volume

Surface area retail space
60 m²
In units from
60 m²
Lot
62 m²
View all features

All photos

Share this property