previous | next

Raphaelstraat 10 BG + I AMSTERDAM

Save property
This apartment is sold

Description

RAPHAELSTRAAT 10-BG+I, HOEK TITIAANSTRAAT TE AMSTERDAM. TWEE APPARTEMENTSRECHTEN GELEGEN IN DE APOLLOBUURT.

PROJECTNOTARIS
De koopovereenkomst en de akte van levering worden getekend bij Loyens & Loeff via notaris mr. R.H. Meppelink
Contactpersoon: de heer P. Soddemann Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam. Telefoon: 020-5785785
E-mail: Peter.Soddemann@loyensloeff.com

KADASTRALE OMSCHRIJVING
Midden in het bruisende Amsterdam-Zuid ligt de rustige Raphaelstraat. Op loopafstand vindt u de Cornelis Schuytstraat en de Beethovenstraat waar een grote variëteit aan kledingwinkels en horeca gelegenheden te vinden zijn.

In nabije omgeving zijn vele leuke winkels en supermarkten te vinden, tevens is deze buurt leuke restaurants en gezellige lunchgelegenheden. Ook zijn scholen en kinderdagverblijven in de buurt. Het Beatrixpark en WTC op enkele minuten afstand gelegen!

KADASTRALE GRENS/OVERBOUWING
De noord/westelijke hoek van het gebouw is voor een klein (rechthoekig) gedeelte overbouwd op het naastgelegen perceel, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Z nummer 2105, plaatselijk bekend als Titiaanstraat 15 te Amsterdam. Volgens verklaring van de gerechtigden behoren deze gedeelten, die zich loodrecht boven elkaar bevinden op de begane grond, de eerste, tweede en derde verdieping fysiek tot het Gebouw en bestaat deze situatie al vanaf de bouw van de opstallen.

VERKOOP PER INSCHRIJVING
SLUITINGSDATUM VRIJDAG 18 MEI 2018 OM 16.00 UUR

Middels inschrijvingsformulier, zie bijlage!
Uw bieding in gesloten envelop mag u richten aan: Loyens & Loeff t.a.v. de heer P. Soddemann, Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam. Telefoon: 020-5785785, E-mail: Peter.Soddemann@loyensloeff.com

BIJZONDERHEDEN CLAUSULES WELKE ZULLEN WORDEN OPGENOMEN IN DE KOOPAKTE:
OUDERSDOMSCLAUSULE
Koper verklaart bekend te zijn met het bouwjaar van het verkochte, wat betekent dat de eisen die aan de bouw gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de fundering, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van ongedierte. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopakte omschreven gebruik.

ASBESTCLAUSULE
Aan verkoper is niet bekend dat er in het verkochte asbest is verwerkt anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het verkochte kan voortvloeien.

NIET EIGEN GEBRUIK CLAUSULE
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte feitelijk zou hebben gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor rekening en risico van koper komen. Artikel 2.g: In het kader van het hiervoor vermelde kan verkoper Artikel 2.g. van de koopakte van het model van de KNB ring Amsterdam ('De zich in de Gebruikseenheid en/of de Gemeenschappelijke gedeelten bevindende technische installaties en aan- en afvoerleidingen en bedradingen functioneren heden naar behoren en het gebruik daarvan is door de daartoe bevoegde instanties niet op enigerlei wijze beperkt') niet garanderen.

PLATTEGRONDEN
De maatvoering en de indeling van de plattegronden zijn indicatief en kunnen aan afwijkingen onderhevig zijn.

SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING
Het biedingsformulier dient uiterlijk vrijdag 18 mei 2018 om 16.00 uur in bezit te zijn bij Loyens & Loeff Notarissen.

EIGENSCHAPPEN
Gebruiksoppervlakte: 264,1 m²
Gebouwgebonden buitenruimten: 26,8 m²
Totaal gebruiksoppervlakte: 290,9 m²
conform NEN-2580

HUURGEGEVENS
zie bijlage

VVE
Dient nog opgericht te worden.

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente: Amsterdam
Sectie: Z
Nummer: 3659
Index: A1 & A2

BOUWJAAR
1928

ERFPACHT
RAPHAËLSTRAAT 10-BG
- Tijdvak : 01-02-2002 t/m 31-01-2052;
- Na splitsing in appartementsrechten. Algemene bepalingen voortdurende erfpacht 2000
- Jaarlijkse indexering;
- Jaarcanon: € 1.541,76.

RAPHAËLSTRAAT 10-I
- Tijdvak : 01-02-2002 t/m 31-01-2052;
- Na splitsing in appartementsrechten. Algemene bepalingen voortdurende erfpacht 2000
- Jaarlijkse indexering;
- Jaarcanon: € 1.491,04

BIJZONDERHEDEN
- Huurcontracten;
- Eigendomsbewijs;
- Conceptkoopakte;
- Inschrijfvoorwaarden;
Allen verkrijgbaar bij verkopend makelaar.Read full description

Features

Transfer

Status
sold
Accepting (an offer or contract)
By mutual agreement

Construction

Type of house/apartment
Ground- and upper-floor apartment
Construction type
Existing property
Year of construction
1928

Surface Area and Volume

Usage area Living
264 m²
Gross volume
715 m³

Layout

Total number of rooms
10
Number of bedrooms
6
Number of bathrooms
2
Facilities bathroom
Bathtub, Shower, Washbasin
Facilities bathroom
Bathtub, Shower, Washbasin

Energy

Land registry details

Municipality
Amsterdam
Section
Z
Index number
A1
Lot
3659
Ownership structure
Leasehold
 
 
Municipality
Amsterdam
Section
Z
Index number
A2
Lot
3659
Ownership structure
Leasehold

Outside Area

Location
By a forest
Garden type
Backyard
Surface area
23 m²
Accessible via back
no

Parking

Type of parking
Paid parking, Parking permits
View all features

All photos

Share this property