previous | next

Prinsengracht 552 AMSTERDAM, Spiegelkwartier

Asking price € 1.950.000 k.k.

Save property

Description

*ENGLISH TEXT BELOW*

Charmant, heel grachtenpand met zonnige tuin, bruto vloeroppervlakte van 258 m2, gelegen op een toplocatie aan de Prinsengracht!

Omschrijving:
Een unieke gelegenheid om aan de Prinsengracht in een heel grachtenpand met overzichtelijke afmetingen en indeling te gaan wonen.
Gelegen op een toplocatie nabij de Spiegelgracht dit zeer charmante grachtenpand met nog de originele halsgevel uit 1698. Het grachtenpand heeft een gebruik oppervlakte van 217 m2 (NEN 2580 gemeten) verdeeld over vier woonlagen. Mede door de gunstige zon ligging van het pand zijn alle woonlagen ruimtelijk en licht.

Indeling:

Entree tot het pand is mogelijk via de stoep of via een aparte entree van het souterrain. Via de gang met marmeren vloer op de bel-etage komt u in de woonkamer met een fraai uitzicht over de Prinsengracht. De woonkamer is voorzien van oude brede eiken vloerdelen en een goed werkende open haard met een St Anna marmeren schouw.

Via de trap in de gang komt U op de eerste verdieping met een prettige werk/slaapkamer aan de voorzijde van het pand . De badkamer met ligbad, dubbele wastafel, toilet en wasmachine- en droger aansluiting is in het midden van het pand gelegen. Aan de achterzijde is de ouderslaapkamer met inbouwkasten gesitueerd.

Doorlopend naar de zolderverdieping treft U twee slaapkamers aan met een vliering. De tussengelegen berging is eenvoudig te verbouwen tot een tweede badkamer indien gewenst. ( zie ook de alternatieve plattegrond tekening)
Het dak is voorzien van isolatie waardoor het zomers koel en s' winters warm blijft.

In het souterrain is de keuken gesitueerd met een grotendeels granito aanrechtblad. De (betonnen)vloer is voorzien van een vloerverwarming en tegels. De goed functionerende open haard is voorzien van een prachtige Bretignac natuurstenen omlijsting. Het toilet is voorzien van een origineel fonteintje. Aan de achterzijde van het pand is een gekoelde ruimte aanwezig voor wijnopslag. Middels de openslaande deuren komt U in de zonnige en rustig gelegen achtertuin van ca. 68 m2 groot.

Kenmerken en bijzonderheden:
- Gelegen op eigen grond.
- Beschermd stadsgezicht en Rijksmonument.
- Grootte 217 m2 (NEN 2580) en de achtertuin van ca. 68 m2.
- Zeer comfortabel en rustig wonen met veel zonlicht toetreding.
- Pand is in 2000 volledig gerenoveerd en de fundering is toen ook volledig vernieuwd!
- Verdiepings vloeren zijn voorzien van een anhydriet vloer.
- Op loopafstand zijn er meerdere mogelijkheden om een parkeerplaats te huren.
- Twee goedwerkende open haarden.
- Gelegen in het bekende Spiegelkwartier.
- Nabij de onlangs geopende Noord-Zuid lijn gelegen.

Speculatiebouw; De huizen Prinsengracht 552-560 werden in 1698 gebouwd door de timmerman Steven Pijkeren. De grond was eigendom van de rijke koopman A. van der Ghiessen en deze dekte ook de bouwkosten. In november 1698, kort na de voltooiing van de bouw, werden de huizen aan Pijkeren overgedragen voor fl. 15.000,= , die hij niet meteen betaalde. In het contract was opgenomen dat hij het bedrag pas na tien jaar zou terugbetalen met wel vier procent rente. Dat gebeurde echter al veel eerder, omdat hij de nieuwe panden tussen 1699 en 1701 wist te verkopen. Deze zaak had Pijkeren winst gebracht en daar was de hele onderneming op gericht geweest: de bouw van de vijf panden was een vorm van speculatie! De panden van van Pijkeren hadden identieke halsgevels, waarvan alleen die van 552 nog is bewaard!

Let op!
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Wij doen ons uiterste best de juiste oppervlakte te berekenen en zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Doch willen wij benadrukken dat aan enig verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte geen rechten kunnen worden ontleend.


DISCLAIMER

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Keij & Stefels Makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de opgegeven maten. Koper verklaart in gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Charming canal house with sunny garden, gross floor area 258 m2, located in a prime location on the Prinsengracht !!

Description:
A unique opportunity to live on the Prinsengracht in a canal house with clear dimensions and layout.
Located in a prime location near the Spiegelgracht this very charming canal house with the original neck facade from 1698. The canal house has a living area of 217 ​​m2 (measured NEN 2580) spread over four floors. Partly due to the favorable sun location of the building, all floors are spacious and light.

Layout:

Entrance to the building is possible via the sidewalk or via a separate entrance of the basement. Through the corridor with marble floor on the first floor you enter the living room with a beautiful view over the Prinsengracht. The living room has old wide oak floorboards and a working fireplace with St Anna marble fireplace.

Via the staircase in the hallway you reach the first floor with a work / bedroom at the front of the building. The bathroom with bath, double sink, toilet and washing machine and dryer connection is located in the middle of the building. At the rear is the master bedroom with fitted wardrobes.

Continuing to the attic floor you will find two bedrooms with a loft for storage. The intermediate storage room is easy to convert into a second bathroom if desired. (see also the alternative plan drawing)
The roof is provided with insulation, making it cool in the summer and warm in the winter.

In the basement, the kitchen is situated with a largely granite counter top. The (concrete) floor is equipped with underfloor heating and tiles. The well-functioning fireplace has a beautiful Bretignac natural stone frame. The toilet is equipped with an original fountain. At the rear of the building there is a cooled room for wine storage. Through the French doors you enter the sunny and quiet back garden of approx. 68 m2.Features and details:
- Located on private land.
- Protected cityscape and national monument.
- Size 217 m2 (NEN) and back garden of approx 68 m2.
- Very comfortable and quiet living with lots of sunlight entry.
- Property was completely renovated in 2000 and the foundation was completely renewed as well!
- Floor are equipped with an anhydrite floor.
- Within walking distance there are several possibilities to rent a parking space.
- Two well-functioning fireplaces.
- Located in the famous Spiegelkwartier.
- Close to the new North-South subway.

Speculation building; The houses Prinsengracht 552-560 were built in 1698 by the carpenter Steven Pijkeren. The land was owned by the rich merchant A. van der Ghiessen and he also covered the construction costs. In November 1698, shortly after the completion of the construction, the houses were transferred to Pijkeren for fl. 15,000, which he did not pay immediately. The contract stipulated that he would only repay the amount after ten years with up to four percent interest. This happened much earlier, however, because he managed to sell the new premises between 1699 and 1701. This case Pijkeren had made a profit and that was the whole company focused on: the construction of the five buildings was a form of speculation! The buildings of Pijkeren had identical neck facades, of which only those of 552 is still preserved!

DISCLAIMER

This information has been compiled by us with due care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative. Although we have carefully measured the property, neither Keij & Stefels realtor nor the seller accepts any liability for deviations in the specified sizes. The buyer declares to have been given the opportunity to (have checked) the specified measurements. Buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is an advisor to the seller. We advise you to call in an expert (NVM) broker who guides you through the purchase process. If you have specific requirements
regarding the house, we advise you to make this known to your purchasing agent in time and to do independent research on this. If you do not call in an expert representative, you will, according to the law, be competent enough to handle all matters that are of interest.
Read full description

Features

Transfer

Status
available
Accepting (an offer or contract)
By mutual agreement

Construction

Type of house/apartment
Canal-side property
Construction type
Existing property
Year of construction
1698
Roof covering
gabled roof
Roof material
roof tiles

Surface Area and Volume

Usage area Living
217 m²
Other indoor space
4 m²
Building-related outside
1 m²
External storage space
1 m²
Gross volume
720 m³
Lot size
148 m²

Layout

Total number of rooms
6
Number of bedrooms
4
Number of bathrooms
1
Facilities bathroom
Bathtub, Toilet, Double washbasin
Facilities
alarm system, TV cable, flue

Energy

insulation
roof insulation
Heating type
boiler, fireplace
Hot water
boiler
Type boiler
einde levensduur
Boiler year
2000
Property boiler
Freehold property

Land registry details

Municipality
Amsterdam
Section
I
Lot
2820
Surface area
148 m²
Ownership structure
Full ownership

Outside Area

Location
By a waterway, Waterside, In town or city centre
Garden type
Backyard
Garden
Well maintained, southwest, 5 x 13.50 m
Surface area
68 m²
Accessible via back
no

Parking

Type of parking
Paid parking
View all features

All photos

Share this property